Ozdravné centrum Sluníčko

Přijďte se ohřát pod paprsky našeho sluníčka ...

Harmonizace čaker

Co jsou to čakry

Čakry slouží v systému energií člověka jako „radiová stanice“. Energii, kterou přijímají, transformují do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších částí lidské bytosti a prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii i do okolí. Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům. Jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že je přijímaná energie vtahována do nitra čaker. V každé čakře se energie transformuje do takové frekvence, která odpovídá úkolům dané čakry a jsou vedeny dál, do různých vibračních polí. My je pak vnímáme jako pocity, myšlenky nebo i fyzické vjemy. To co vás asi nejvíc překvapí je, že čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi nejen ve své blízkosti, ale i na dálku a to navíc nejen v pozitivním, ale i negativním slova smyslu.

Každých sedm let dominuje vliv jedné čakry, jejíž vlastnosti se v této periodě stávají základním tématem života. Současně se každá tato perioda dělí do sedmi malých témat, trvajících vždy jeden rok (počínaje a konče dnem narození). Tak procházíme vývojovými stupni 7x7 let a v 50. roce svého života opět nastupujeme novou cestu, tentokrát již s vysokým vkladem získaných zkušeností a moudrostí. Ovšem už před naším narozením procházíme obdobími odpovídajícím jednotlivým čakrám. Tento vývoj však probíhá v opačném pořadí.

Pokud čakry fungují správným způsobem, cítíme se šťastní, zdraví, vitální a silní. Občas ale vlivem obav, odloučení od milované bytosti, neklidu atp. „přivřeme“ podle druhu problému danou čakru do takové míry, že v ní dojde k „zácpě“ energie. Tato energie se deformuje a vybíjí se nepřiměřeným způsobem, jenž my pak vnímáme jako negativní emoce nebo přehnanou aktivitu. Takovouto blokádu můžeme vyrovnat nejen pomocí reiki, ale i pomocí různých jiných metod, například cvičením jogy, přikládáním drahých kamenů, meditace a můžeme je léčit i pomocí barev.

Převzato z www.vivian.vesele.info/

*

Poslední komentáře
07.06.2016 22:49:43: Tento nápad padá právě na cestě O_O ověřene nebankovní půjčky na směnku
07.06.2016 22:48:30: A už mám dávno!!! :-P nebankovní půjčka online šluknov
 
Pojďme i v dešti hledat své štěstí....